חוזר תשלומים לשנה"ל תשע"ט - הוכנס למידע להורים
פורסם: 20:55 (04/10/18) סמדר דגן
http://www.psagot.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp ?arc=1907143