מערכות מחצית ב הוכנסו למרחבים הכתתיים - פתיחת מחצית ב 28.1.2018. בהצלחה!!
פורסם: 18:17 (24/01/18) סמדר דגן