לקראת שבוע גלישה בטוחה תשע"ח מצורפים 1. מכתב הסבר להורים 2. דיון סביב "הורים מקדמים אמפטיה ורגישות ברשת"

הורים מקדמים אמפטיה ורגישות ברשת-תשעח.pdf