תכנית "אמירים" למצטיינים בחט"ב פסגות פועלת להעצים את התלמידים המצטיינים לפעול כפורצי דרך בסביבתם החברתית ערכית תוך בית הספר ומחוצה לו. התכנית כוללת מענה ואתגר אינטלקטואלי בתחום החברתי ערכי, המדעים והגות הרוח, כוללת הקנייה של כלים ומיומנויות ארגוניים ניהוליים ופורשת הזדמנויות ליוזמה ופעילות של התלמידים בתכנית כפורצי דרך –"כאן ועכשיו" בחיי בית הספר ומחוצה לו. במסגרת תכנית "אמירים", התלמידים יוזמים מתוך סקרנותם למידה בדרכים של חקר וגילוי מעולם המדע, הרוח ובתחום היזמות חברתית ערכי . כל זאת , כדי לאפשר פעילותם כיזמים חברתיים וכפורצי דרך. לפירוט התוכנית - אמירים-2017.docx לתמונות מפעילות התוכנית בחטיבה - שנת 2017 - אמירים בפסגות-2017.pptx