מצורפים: חוזרי השאלת/החזרת ספרים לקראת שנה"ל תשע"ט ורשימת ספרי לימוד עדכנית לשנה"ל תשע"ט

רשימת ספרי לימוד תשע"טספרי לימוד ז תשעט.doc ספרי לימוד ח תשעט.doc ספרי לימוד שכבת ט.doc חוזר השאלת ספרי לימוד תשע"ט השאלת ספרים לשכבת ז תשעט.doc השאלת ספרים שכבה ז עולים לח תשעט.docx השאלת ספרים שכבה ח עולים ל ט תשעט.docx החזרת ספרים מסיימי ט תשעט.docx