להורים שלום לתשומת לבכם - מצ"ב קישור לסעיף 3.13 בחוזר המנכ"ל– ארגון ומינהל - המפרט את הכיסוי הביטוחי של תלמידים במקרה של תאונה, לרבות ההנחיות להסדר הזמני בכל הנוגע לטיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה. לכניסה לחצו משרד החינוך, אגף מנוף,המחלקה לביטוח התקשר עם חברת "כלל בריאות" אשר תיתן טיפולי שיניים חינם לתלמידים שנפגעו בשיניהם בתאונה. ההתקשרות תחל בתאריך ה' באדר התשס"ט 1.3.09 לחצו לפרטים ביטוח תאונות אישיות - ע"פ החלטת עיריית יהוד מונוסון גביית אגרת ביטוח תאונות אישיות ע"ס 32 ₪ תתבצע ע"י ביה"ס. לאור האמור לעיל נבקש להעביר בהקדם 32 ₪ בצ'ק לפקודת חט"ב פסגות או במזומן למחנכת הכיתה