אתרי תוכן ללמידה מקוונת - משרד החינוך: יסודי קייטנת אנגלית של אלנט (בוגרי כיתה ו') - פתוח לכולם ללא סיסמהאלנט עם ילדי ישראל - (פעילויות, משחקים, חידונים, ספרי קריאה) פתוח לכולם ללא סיסמהגלים - פתוח לכולם ללא סיסמהעושים גלים בחופש - פתוח לכולם ללא סיסמהעיר ההרפתקאות - (אנגלית כיתות א'-ג') פתוח לכולם ללא סיסמהעת הדעת (אנגלית, שפה, מתמטיקה כיתות ד'-ו') - פתוח לכולם ללא סיסמהממשק - פתוח לכולם, אלו פרטי הגישה: שם משתמש: mimshak סיסמא: 072014בריינפופ - פתוח לכולם, אלו פרטי הגישה: שם משתמש: שקט סיסמא: שקטבריינפופ ללימוד אנגלית - פתוח לכולם, אלו פרטי הגישה: שם משתמש: שקט סיסמא: שקטבריינפופ - שאלות ותשובות על מבצע "צוק איתן"אופק - מט"ח - בי"ס שמעוניין בסיסמה יפנה למייל זהאמי"ת ליסודימתמטיקס - מתמטיקה וגיאומטריה ליסודי. גירסת התנסות חינםאאוריקה - שאלות ותשובות בשלל נושאים ורמותשונות על יסודי אורטעמלאמי"ת לבגרותסנונית לחט"בהילקוט הדיגיטלי לחט"במתמטיקס - מתמטיקה וגיאומטריה לחט"ב וחט"ע. גירסת התנסות חינם יסודי ועל יסודי חמד של חופש - פעילויות והכנה לקיץ לבתי הספר היסודי והעל יסודימכון דוידסון לחינוך מדעימצפה הכוכבים ברקת מיפוי חומרי לימוד מתוקשבים - לפי תחומי דעת - רשת עמל חומרי לימוד מתוקשבים לפי תחומי דעת - משרד החינוך למידה בשעת חירום - מחוז מרכז תוכניות הטלויזיה החינוכית בחירום